Førstehjelpskurs

Hva gjør du om en person slutter å puste?

Kunnskap gir trygghet!

Vi tilbyr førstehjelpskurs til bedrifter, skoler, barnehager, lag og foreninger.

Førstehjelpskurs er nyttig for både store og små, enten man oppholder seg på arbeid, skole, barnehage, i trafikken eller hjemme. Vi skreddersyr og tilpasser innhold og agenda helt etter deres behov.

Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller utsatt for en ulykke. Vårt mål er at man skal bli trygg på seg selv. At man skal stole på seg selv slik at en tør å gjøre noe. Hvert sekund teller…

Akutte hjertelidelser, hjerte- lungeredning, sikring av frie luftveier, vurdering av skader, stans av blødninger, tiltak ved stort blodtap, opptreden ved trafikkulykker og førstehjelp i hverdagen, er noe av det kursene vil omhandle.

Kursene holder høy faglig standard og vil bli tilpasset og tilrettelagt deres behov, slik at det oppnås mest mulig læring og utbytte fra kurset. Alle våre kurs følger retningslinjene til Norsk Resuscitasjonsråd.

Kursene avholdes dagtid, kveldstid eller i helger. Alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurs og kurs kompendium er inkludert. Det vil og bli utstedt et diplom til hver enkelt deltager etter gjennomført kurs. Dersom dere har spesielle ønsker om å belyse spesifikke emner el. tilpasser vi kursets innhold etter deres behov.


Vi tilbyr to kurs; Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (5timer) og Førstehjelpskurs (3 timer)

Krav til opplæring og kursoppsett er regulert av Norske Førstehjelpsråd (NFR) når det gjelder Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF). Visse bedrifter er pålagt av arbeidstilsynet å gjennomgå NGF-kurs, blant annet elektrikere, industrivern og lignende.

Et Førstehjelpskurs på 3 timer er et komprimert / spesialtilpasset kurs med fokus på bedriftsrelaterte skader/ulykker.

Kursinnholdet på begge kurs er noenlunde like, med unntak av visse bedriftsrelaterte fokusområder.

Kursinnholdet på begge kurs er noenlunde like, med unntak av visse bedriftsrelaterte fokusområder.


Kursets innhold
 • Kjeden som redder liv
 • Varsling
 • Tilsynelatende livløs person
 • Hva er/hvordan gjør vi sideleie
 • Trening
 • Basal Hjerte-/lungeredning barn (BHLR-b)
 • Basal Hjerte./lungeredning voksne (BHLR-v)
 • Trening
 • Hjerteinfarkt
 • Fremmedlegemer i luftveiene
 • Blødninger
 • Hodeskader/sykdommer
 • Bruddskader
 • Brannskader
 • Hypotermi
 • Skadested

Det vil bli lagt inn pause(r) underveis. For å kunne gjennomføre kurset ønsker vi at dere har et egnet møterom/sal eller lignende, samt projektor. Har dere ikke sistnevnte, vennligst gi oss beskjed slik at instruktøren har med seg dette på kursdagen.

Kurset tilpasses din bedrift.