FSE

Kurs for inntil 20 deltakere med en varighet på 2 timer.

Kursets innhold

 • Regelverket
 • Gjennomgang av ulykkesstatistikk
 • Eksempler på ulykker
 • Farer ved elektriske anlegg
 • Hva gjør elektrisitet med kroppen
 • Gjennomgang av FSE forskriften
 • Melding av ulykker
 • Planlegging av arbeid
 • Valg av arbeidsmetoder
 • Krav til personell ved adgang til, og betjening av sikringer
 • Krav til verktøy og instrumenter
 

Det vil bli lagt inn pause(r) underveis. For å kunne gjennomføre kurset ønsker vi at dere har et egnet møterom/sal eller lignende, samt projektor. Har dere ikke sistnevnte, vennligst gi oss beskjed slik at instruktøren har med seg dette på kursdagen.