LifeLine - Revolusjonerende hjertestartere

LifLine AED

Teknologi avansert nok til å håntere alle kritiske hendelsesforløp som kan skje under en hjertestans. Men også så enkel og intuitiv å bruke at ikke-medisinsk personell effektivt kan redde liv.

LifLine View

Den første og eneste hjertestarter i markedet med en interaktiv fargeskjerm som viser steg-for-steg videoer med hjerte-lungeredning og ekstern defibrillering. Du kan enkelt bytte mellom Norsk og Engelsk språk.

Fakta om hjertestans

Hver dag rammes mer enn 10-15 personer i gjennomsnitt av plutselig og uventet hjertestans i Norge. Plutselig og uventet hjertestans rammer alle aldersgrupper og alle samfunnslag. Av de som rammes overlever mellom 5-10 %. i tilnærmet 100% av de tilfellene hvor hjertestans inntreffer, oppstår det et elektrisk kaos i hjertet, noe som fører til at hjertet ikke lenger pumper blod rundt i kroppen.

For hvert ubrukte minutt som går, hvor ingen har igangsatt hjerte- lungeredning synker overlevelses sjansen med ca. 10%. Samt at uten rask igangsatt hjerte- lungeredning vil det etter kort tid oppstå en alvorlig og uopprettelig hjerneskade hos den som er blitt rammet av plutselig hjertestans. Hjernen er meget sensitiv for oksygenmangel og vil ikke klare seg uten oksygen i mer enn høyst 4-5 minutter.

Det er som oftest helt nødvendig med strømstøt (hjertestarter) i kombinasjon med hjerte- lungeredning for å få startet hjertet igjen. Alle bør kunne ta hånd om en person som er blitt akutt syk eller skadet, frem til profesjonell hjelp ankommer.

Det å kunne gjenkjenne en plutselig hjertestans og iverksette nødvendig tiltak og varsle etter hjelp er noe alle kan lære seg. Vi kan gi deg denne nødvendige og viktige opplæringen.

Din Førstehjelper har som hovedmål å bevisstgjøre mennesker, samt å videreformidle nødvendig kunnskap innen førstehjelp og hjertestans, dette med forankring i bedrifter, organisasjoner, foreninger og klubber.

Din Førstehjelper kan holde kurs for alle typer hjertestartere!

For utdypende informasjon vedrørende våre kurs, les mer her.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby deg.