Hjertestarterkurs

Kurset lærer deg bruken av en halvautomatisk hjertestarter. Vi tar for oss trening med hjertestarter samt kombinere dette med hjerte-/lunge redning.

Kurset er for inntil 10 deltakere med en varighet på 3 timer.

DHLR står for Hjerte-/lungeredning med defibrillator.

Krav til bruk av defibrillator (hjertestarter) er beskrevet i rundskriv IS-5/2007 fra Helsedirektoratet (HDIR).

Krav til opplæring, kursoppsett og retningslinjer er regulert av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

Kursets innhold

 • Hvorfor en hjertestarter
 • Kjeden som redder liv
 • Varsling
 • Tilsynelatende livløs person
 • Hva er/hvordan gjør vi sideleie
  • Trening
 • Hjerteinfarkt; hva er dette, symptomer
 • Basal Hjerte-/lungeredning voksne (BHLR-v)
  • Trening
 • Når skal/kan hjertestarteren kobles til/brukes
 • Viktig å merke seg, tekniske info om hjertestarteren
  • Trening med hjertestarter

 

Det vil bli lagt inn pause(r) underveis.

For å kunne gjennomføre dette kurset, ønsker vi at dere har et egnet møterom/sal eller lignende, samt projektor. Har dere ikke sistnevnte, vennligst gi oss beskjed, slik at instruktør har med seg dette på kursdagen.