Våre kurs

Din Førstehjelper har som hovedmål å bevisstgjøre mennesker, samt å videreformidle nødvendig kunnskap innen førstehjelp og hjertestans. Derfor er det viktig med opplæring med jevne mellomrom. NRR anbefaler kurs i bruk av hjertestarter årlig for å opprettholde kunnskapene. Alle instruktører hos Din Førstehjelper er ansatte i firmaet, har helsefaglig bakgrunn og har førstehjelpsopplæring som levebrød. Du møter derfor en opplagt og ivrig instruktør som brenner for førstehjelp.

Din Førstehjelper spesial tilpasser alle kurs til hver enkelt kunde. I et kontorbygg og på en byggeplass er det forskjellige typer skader som kan oppstå det er derfor viktig med opplæring i hva som faktisk kan skje på din arbeidsplass.